இரத்த தான சிறப்பு முகாம்

Lion’s Club of Coimbatore Hill City, கோவை நண்பர்கள் இரத்த தான இயக்கம், தாத்ரி குருத்தனு தான மைய்யம், தாமிரபரணி அமைப்பு, கோவை ரிநி மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய மாபெரும் இரத்த தான முகாமில் 70 நபர்கள் இரத்த தானமளித்தனர். கோவை நண்பர்கள் இரத்த தான இயக்க நிறுவனர் V.ராஜா 78வது முறை இரத்த தானமளித்தார். 175 முறை இரத்த தானமளித்த தலைவர் அருண் கோகுல்தாஸ் கலந்து கொண்டார்.

Related posts

Leave a Comment