கோவை கெமிஸ்ட்ரி அகாடமியில் ஆன்லைன் மற்றும் நேரடி வகுப்புகள்

– CBSE / STATE BOARD / IB / IGCSE / ICSE BOARD மாணவர்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரியில் தனிப்பயிற்சி. – IXவது, Xவது மாணவர்களுக்கு அறிவியல் பாடம் – XIவது, XIIவது வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வேதியியல் பாடத்தில் பயிற்சி – மதிப்பெண்கள் பெறவும் / பாடத்தில் நல்ல திறமையுடன் புரிந்து படிக்கும் வகையில் பயிற்சி – பலன் கிடைக்கும் வகையில் பயிற்சி கோவை சாய்பாபா காலனி, 8 வது வீதி, K. K புதூரில் 49 வது இல்லத்தில் (Opp to Health Care Pharmacy) மாரியம்மன் கோவில் அருகில் கெமிஸ்ட்ரி அகாடமி 1998ம் ஆண்டு முதல் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு தேவிகா அவர்கள் பயிற்சியாளராக பயிற்றுவித்து வருகிறார். இவர் M. Sc, M.Phil, B.Ed பட்டம் பெற்றவர். சென்னை பல்கலைகழகத்தில் பயின்றவர். முதுகலையில் யூனிவர்சிட்டி முதல்…

Manage Emotions To Beat Covid-19

COVID 19 is a peculiar virus. It integrates people to disintegrate; unites to disunite, and engages to disengage. So much of things are happening around before realizing the situation changes much faster than corona spread. Across the world, people busy talking about before and after COVID19. The present is still a presence in the calendar. Much to talk between life and death. Especially with self, family members, loved ones and society. Moving forward in life, what matters a lot for existence is oneself and other-self. Deep thought into our mind,…

Learn To Live A New Normal Lifestyle

The perspective of life has changed drastically in the last few months for the entire world. The human thought of predicting the universe has given a tough time to researchers, scientists and astrologers. Things were way beyond our imagination and control. The days and nights seem to be the same. We are no different from any other living beings. Learned the new words pandemic, coronavirus or COVID19. Suddenly, the common man has become an expert in speaking about the virus, its virulence and the lethal effect on humans. Basic hygiene…

MANAGE YOUR MIND TO MANAGE YOUR LIFE

The well – being of a mind is always debatable. The mind is something that tends to function naturally and unknowingly. The thoughts travel through islands, dives deep into the sea, and spread its wings in the entire universe. It is super-natural and super-functional. The energy and power of the mind can transform anything and everything. Ever an interesting field of study for researchers. The mind is the treasure house of the human soul. Western culture understands its very well and speaks about it openly. Their mode of understanding people’s emotions…

Don’t Try To Follow Trends, Create Them

Trendz is the captivating word right from kids to youngsters to adults. People are much enthralled by trendy words, trolls, teasers and memes. It engages everyone actively and makes them hyperactive with situational terms and actions. Much excited and expressed moment wherever and whenever the word trend gets pop-up in the mind. Trendy rumours dominate the cinematic world; attractive words dominate the business and trendy sarcastic comments dominate the relationship. In the so-called busy, modernized and techie world people wanted to associate themselves with trends only. Name it anything and…

Let’s Create A Gender Equal World

Men are super excited to celebrate Women’s day. A day to express gratitude for the creator of their life. Men manifest different avatars to safeguard women in their life and from all walks of life. He acts as a warrior for their maker, a protector for the caretaker, praiser for a provider, and ardent love for the women. She is enthralled by his seamless contribution in making her ease and ensuring peace in life. She acts as a continuous provider and supporter of the family and society. A beautiful soul…

Sapna Book House Summer Retreat With ‘Diary of A Wimpy Kid-Wrecking Ball’

Sapna Book House at R.S.Puram, Prozone & Erode has unique treat for children with innumerable copies of the all new book, ‘Diary of a Wimpy Kid-Wrecking Ball” by Jeff Kinney, an all time favourite book series among children, now available at all Sapna outlets for an amazing discount of 30%. The latest book Wrecking Ball is the 14th of the “Diary of a Wimpy Kid” series. The death of Greg Haffley’s aunt leaves his family with an unexpected inheritance of huge wealth. The family plans on major improvements to their…